Amaç

T. C. Maltepe Üniversitesi Proje Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçları;

a) Mimarlık Temel Alanı üzerine farklı alanlardaki çalışmaların geliştirilmesini ve bilgi birikiminin arttırılmasını sağlamak,

b) Mimarlık Temel Alanı konusunda doğrudan ya da dolaylı biçimde çalışmalar yapan bilim insanları ile lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bu konuda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için gerekli şartları hazırlamak,

c) Proje yönetimi ve üretimine ilişkin ilgili enstitüde açılacak multidisipliner Yüksek Lisans programlarının yürütülmesine katkıda bulunmak,

d) Üniversitede ve üniversite dışında Mimarlık Temel Alanı konusunda uzmanlaşmış kişilerle iletişim sağlayarak bu konuda üretilen bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

e) Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üniversitenin yakın çevresine ilişkin eğitim ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yaşam kalitesini artırmak üzere kullanılmasını sağlamak,

f) Araştırma ve uygulama konularında ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.